Home       Organisatie    Examens    Activiteitenrooster    Lesmaterialen    Leden    Contact    [Ledeninfo

 

Voorzitter
 


Margret Eveleens-Pesselse

Hei- en Boeicopseweg 86

4126 RL HEI-en BOEICOP

Willie Molendijk - Kamies

Albert Schweitzerlaan 75

3223 WE HELLEVOETSLUIS

Organisatie

Secretaris -

Interim penningmeester

Menke van den Ham

Oude Telgterweg 208A

3853 PH  ERMELO

1.    Bestuur

In de vereniging worden de diverse uit te voeren taken verdeeld over de leden. Om eenvoudig te kunnen zien wie welke activiteit op zich heeft genomen, zijn deze taken opgenomen in het  “Wie doet wat”?

2. Examencommissie

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB regelt en coördineert  alle lopende zaken en doet de voorbereidingen voor de ledenvergaderingen.

3. LPM-werkgroep textiel en promotie

Margret Eveleens:  zorgt voor vermenigvuldiging van het textielboek “Alledaags Textiel” en samen met

Annelies van den Broek: worden er nieuwe stalen ingekocht en geanalyseerd.

Maaike Bijster: heeft de lesboeken “Alledaags Textiel” , textielstalensets en “Bedrijfvoering voor de Kleermaker” in voorraad en verzorgt de afhandeling van bestellingen. Bestellingen kunnen worden gedaan via email of telefonisch: 023 5350606. Telefoon M

Gerdi grote Punt: voorzitter

Thea de Jong: secretaris

Margret Eveleens - Pesselse

Menke van den Ham

Willie Molendijk - Kamies

De taken van de examencommissie zijn opgenomen in de pagina “Examens”.

Met een activiteitenrooster stelt het LPM lang van te voren een jaarprogramma vast. Het doel van een activiteitenrooster is te voorkomen dat scholen op dezelfde data activiteiten organiseren waardoor leden niet naar de activiteit van een andere organisatie zouden kunnen.

4. Activiteitenrooster

5. Kascommissie

De kascommissie verandert jaarlijks van samenstelling en zal voor de controle over boekjaar 2017 bestaan uit:6. Website

De website wordt verzorgd en bijgehouden door:     Thea de Jong

     Kastanjelaan 18

      1431 JC Aalsmeer

Gerdi grote Punt - Achterkamp
Meyhorst 92-05
6537 KP NIJMEGEN

Overige bestuursleden: